Thẩm định giá máy móc thiết bị – Công ty uy tín trong lĩnh vực định giá máy, thiết bị

Biên tập admin
12/03/2023
232

 1. Khái niệm về Máy móc, Thiết bị

Nói tới máy, thiết bị là đề cập đến hai đối tượng, đó là “máy” và “thiết bị”, là những tài sản hữu hình ngoài bất động sản, phục vụ tạo ra thu nhập cho người chủ sở hữu. Để hiểu rõ hơn về khái niệm, ta phân tích cụ thể:

“Máy” được hiểu là những vật được chế tạo gồm nhiều bộ phận, thường là phức tạp, dùng để thực hiện chính xác hoặc hàng loạt công việc chuyên môn nào đó; còn “Thiết bị” được hiểu là những bộ phận phụ trợ, được sử dụng để trợ giúp cho hoạt động của “máy”, hiện nay theo xu thế phát triển “thiết bị” ngày càng nhỏ gọn, đa năng và có thể liên kết với thiết bị khác. Trong thực tế, tùy theo cách lắp đặt, liên kết và sử dụng mà một bộ phận nào đấy, lúc này là “máy”, lúc khác, nơi khác lại là “thiết bị”.

Thuật ngữ “máy, thiết bị” dùng trong định giá là những tài sản không cố định, là những máy riêng biệt hoặc cả một cụm, dây chuyền máy, thiết bị đồng bộ. Đề cập tới máy, thiết bị là hàm nghĩa đề cập tới các yếu tố về cơ, điện, điện tử… được kết hợp lại với nhau nhằm biến đổi năng lượng, nguyên vật liệu…thành các sản phẩm cụ thể phục vụ cho đời sống xã hội hoặc thực hiện một hay nhiều công năng khác nhau nào đó.

Ngoài ra, có thể tiếp cận một số định nghĩa về máy, thiết bị như sau:

– Theo Tiêu chuẩn TĐG quốc tế: máy, thiết bị có thể bao gồm: những máy, thiết bị không cố định và những máy nhỏ hoặc tập hợp các máy riêng lẻ (dây chuyền sản xuất) với chức năng để thực hiện một loại công việc nhất định.

– Theo Tiêu chuẩn TĐG Việt Nam, máy, thiết bị thuộc động sản: máy, thiết bị là một kết cấu hoàn chỉnh, gồm các chi tiết, cụm chi tiết, bộ phận có liên kết với nhau để vận hành, chuyển động theo mục đích sử dụng được thiết kế(được định nghĩa tại tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 23/2015/TT-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.).

– Theo Luật giá: Máy, thiết bị là một đối tượng của TĐG cụ thể, nằm trong thuật ngữ các loại tài sản từ khái niệm TĐG theo quy định của Luật giá. Động sản được định nghĩa là những tài sản không phải bất động sản. Động sản có đặc điểm là không gắn cố định với một không gian, vị trí nhất định và có thể di dời được như: Máy, thiết bị, phương tiện vận chuyển, dây chuyền công nghệ…

Đặc điểm của máy, thiết bị:

Khác với bất động sản, máy, thiết bị có một số khác biệt cơ bản:

Máy, thiết bị là tài sản có thể di dời được: Theo đặc điểm này thì máy, thiết bị được xếp vào nhóm động sản, máy, thiết bị có thể được di chuyển từ nơi này đến nơi khác, nên giá của hàng hóa máy, thiết bị không có sự chênh lệch quá nhiều giữa các vị trí địa lý. Và cũng là hệ quả của đặc điểm có thể di dời được, nên trong định giá máy, thiết bị phải tính đến chi phí vận chuyển, lắp đặt…

– Máy, thiết bị có tính đa dạng và phong phú: Cùng với sự phát triển của khoa học – công nghệ, trên thị trường ngày càng xuất hiện nhiều loại máy, thiết bị mới với những công năng và đặc tính kỹ thuật vượt trội tùy thuộc vào mục đích và nhu cầu sử dụng. Do đó, đòi hỏi TĐV phải không ngừng cập nhật nhằm nâng cao trình độ cũng như sự hiểu biết về thị trường máy, thiết bị và nhất là cần phải có kiến thức sâu rộng về các khía cạnh thông số kỹ thuật của máy, thiết bị nhằm đảm bảo chất lượng công tác định giá chính xác.

– Máy, thiết bị thường có tuổi thọ ngắn hơn bất động sản: Máy, thiết bị thường có tuổi thọ ngắn hơn bất động sản (đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc…) cả về tuổi thọ vật lý cũng như tuổi thọ kinh tế. Tuổi thọ của máy, thiết bị phụ thuộc nhiều yếu tố như: môi trường tự nhiên, chế độ bảo dưỡng, cách thức sử dụng của con người, cường độ thời gian làm việc… Đặc điểm này có ảnh hưởng rất lớn trong định giá máy, thiết bị đã qua sử dụng, TĐV cần nắm chắc đặc điểm này để có cơ sở hợp lý đánh giá chất lượng còn lại của máy, thiết bị, qua đó đưa ra kết quả hợp lý nhất về mức giá của máy, thiết bị cần định giá.

– Máy, thiết bị có thể chuyển nhượng, thay đổi chủ sở hữu dễ dàng: Trừ một số máy, thiết bị đặc biệt, còn hầu hết các loại máy, thiết bị đều được cho là có “tính lỏng” về sở hữu cao hơn bất động sản, điều này khiến tạo ra nhiều chứng cứ giao dịch trên thị trường, từ thông tin về các cuộc giao dịch, TĐV lấy đó làm cơ sở cho công tác định giá máy, thiết bị.

 1. Thẩm định giá Máy móc, thiết bị

Theo từ điển Oxford: “TĐG là sự ước tính giá trị bằng tiền của một vật, của một tài sản”; “là sự ước tính giá trị hiện hành của tài sản trong kinh doanh”.

Tại Việt Nam khái niệm TĐG lần đầu tiên được biết đến khi quy định trong Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH sau đó được thay bằng Luật giá năm 2012. Khái niệm TĐG được quy định tại khoản 15, Điều 4 Luật giá 2012: TĐG là việc cơ quan, tổ chức có chức năng TĐG xác định giá trị bằng tiền của các loại tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự phù hợp với giá thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định, phục vụ cho mục đích nhất định theo tiêu chuẩn TĐG.

Thẩm định giá máy, thiết bị là việc cơ quan có chức năng thẩm định giá xác định giá trị bằng tiền của các máy, thiết  bị theo quy định của Bộ luật Dân sự phù hợp với giá trị thị trường tại một địa điểm, một thời điểm nhất định, phụ vụ cho mục đích theo tiêu chuẩn thẩm định giá.

Thẩm định máy, thiết bị chiếm một tỷ lệ đáng kể trong hoạt động của các Công ty định giá. Định giá máy, thiết bị là việc ước tính bằng tiền với độ tin cậy cao nhất về giá trị các quyền sở hữu máy, thiết bị cho mục đích định giá cụ thể vào thời điểm định giá.

 1. Cơ sở thẩm định giá Máy, Thiết bị

Giống như hoạt động định giá tài sản nói chung, định giá máy, thiết bị cũng có hai cơ sở giá trị đó là: giá trị thị trường và giá trị phi thị trường.

Người định giá và người sử dụng dịch vụ định giá phải phân biệt rõ sự khác nhau giữa giá thị trường và giá phi thị trường để đảm bảo đưa đến kết quả định giá khách quan.

 • Cơ sở giá trị thị trường: “Giá trị thị trường của một tài sản là mức giá ước tính sẽ được mua bán trên thị trường vào thời điểm TĐG, giữa một bên là người mua sẵn sàng mua và một bên là người bán sẵn sàng bán, trong một giao dịch mua bán khách quan và độc lập, trong điều kiện thương mại bình thường’’ (TCTĐGVN 02). Giá trị thị trường thể hiện mức giá hình thành trên thị trường công khai và cạnh tranh. Thị trường này có thể là thị trường trong nước hoặc thị trường quốc tế, có thể bao gồm nhiều người mua, người bán hoặc bao gồm một số lượng hạn chế người mua, người bán. Trường hợp có sự hạn chế đối với việc xác định giá trị thị trường của máy, thiết bị (thông tin, dữ liệu trên thị trường, điều kiện TĐG hoặc các hạn chế khác), thẩm định định viên nêu rõ nguyên nhân, biện pháp khắc phục và thể hiện mức độ ảnh hưởng đến kết quả TĐG do sự hạn chế này trong báo cáo kết quả TĐG.
 • Giá trị phi thị trường là mức giá ước tính của một tài sản tại thời điểm, địa điểm TĐG, không phản ánh giá trị thị trường mà căn cứ vào đặc điểm kinh tế – kỹ thuật, chức năng, công dụng của tài sản, những lợi ích mà tài sản mang lại trong quá trình sử dụng, giá trị đối với một số người mua đặc biệt, giá trị khi giao dịch trong điều kiện hạn chế, giá trị đối với một số mục đích TĐG đặc biệt và các giá trị không phản ánh giá trị thị trường khác. Giá trị phi thị trường bao gồm: giá trị tài sản bắt buộc phải bán, giá trị đặc biệt, giá trị đầu tư, giá trị để tính thuế hoặc các giá trị khác. Khi sử dụng giá phi thị trường TĐV cần nêu tên của loại giá trị phi thị trường cụ thể được áp dụng và đưa ra các căn cứ, lập luận cụ thể, bao gồm:

– Đặc điểm đặc biệt của máy, thiết bị TĐG

– Người mua, nhà đầu tư đặc biệt

– Giao dịch trong thị trường hạn chế, bắc buộc phải bán

– Giá trị theo những mục đích đặc biệt như mục đích tính thuế

Công ty Thẩm định giá Máy móc, Thiết bị Uy tín

Công ty TNHH Hãng Định giá và Kiểm toán Châu Á là đơn vị cung cấp dịch vụ Định giá và Kiểm toán uy tín hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. Với đội ngũ nhân viên là những Thẩm định viên có bề dày kinh nghiệm, tâm huyết với nghề. Trải qua quá trình hình thành và phát triển, Công ty TNHH Hãng Định giá và Kiểm toán Châu Á đã không ngừng nỗ lực và khẳng định uy tín thương hiệu trên thị trường với những chi nhánh và văn phòng đại diện trên khắp cả nước, chúng tôi đảm bảo sẽ đáp ứng đầy đủ những yêu cầu tiêu chuẩn khắt khe về nhân sự, trình độ chuyên môn và cơ sở vật chất của Qúy Khách hàng và Đối tác. Với tôn chỉ luôn lấy chất lượng dịch vụ khách hàng làm gốc, tối ưu hóa lợi ích của Khách hàng và Đối tác, đồng thời không xa rời lợi ích cộng đồng”.

Với phương châm: “Uy tín – Chất lượng – Tận tâm – Tạo nên sự khác biệt”

Công ty TNHH Hãng Định giá và Kiểm toán Châu Á mong muốn tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai, để đáp ứng được mọi yêu cầu của Qúy khách hàng, cùng Qúy Khách Hàng vươn tới thành công!

Mọi thông tin liên quan về Thẩm định giá và Kiểm toán, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ dưới đây:

Công ty TNHH Hãng Định giá và Kiểm toán Châu Á

Địa chỉ : Tầng 1, Tòa CT2-D2, Cụm chung cư VOV, Khu đất đài phát thanh, phát sóng Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: : 0243 2007 811

Email: : Dinhgia.tdv@gmail.com

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Liên hệ để được tư vấn ngay

  Tư vấn

  Công Ty TNHH Hãng Định Giá Và Kiểm Toán CHâu Á

  Trụ sở chính

  Tầng 1, tòa CT2-D2, Cụm Chung cư VOV, P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

  0983 882 816

  Follow Us

  Chi Nhánh Miền Nam

  Số 6-8, Đ. Phan Huy Thực, P. Tân Kiểng, Q.7, TP. Hồ Chí Minh

  0983.272.056

  Chi Nhánh Miền Trung

  Tầng 2.1 Tòa nhà văn phòng 49 Phần Lăng 9, P.Hòa Khuê, Đà Nẵng

  0944.235.179

  Chi Nhánh Cao Bằng

  Số 14, ngõ 116, Hiến Giang, Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

  0915.828.303

  Chi Nhánh Bắc Kạn

  Số 25 Thanh Niên, tổ 1, phường Sông Cầu, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

  0915.828.303

  Văn Phòng Hòa Bình

  Số 47 đường Trần Quốc Toản, tổ 5 P.Đồng Tiến, TP.Hòa Bình, tỉnh HB

  0919.848.309

  Văn Phòng Lai Châu

  Số 15 Hồ Xuân Hương, Tân Phong,TP.Lai Châu

  0904.838.328

  Văn Phòng Sơn La

  Số 31, Đ. Nguyễn Lương Bằng, tổ 5, P. Quyết Thắng, TP. Sơn La

  0961.027.868

  Văn Phòng Hưng Yên

  B616, Nhà B, khu nhà ở Phúc Hưng II, P.Bần Yên Nhân, TX. Mỹ Hào, HY

  0976.885.688

  Văn Phòng Hồ Chí Minh

  Số 6-8, Đ. Phan Huy Thực, P. Tân Kiểng, Q.7, TP. Hồ Chí Minh

  0945.009.002

  Văn Phòng Thái Nguyên

  Số 20 , Bến Oánh, Túc Duyên, TP. Thái Nguyên

  0986.660.962

  Văn Phòng Buôn Ma Thuột

  Số 04 Chu Huy Mân, P. Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

  0977.634.454

  Văn Phòng Thái Bình

  Tầng 2, tòa nhà Thái Bình Seed, số 36 đường Quang Trung, P. Trần Hưng Đạo, Thái Bình

  0977.152.615

  Copyright 2023 © Công Ty TNHH Hãng Định Giá Và Kiểm Toán CHâu Á